Obsah

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 1. STUPNĚ + PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PŘIHLÁŠENÉ K VÝUCE VE ŠKOLE OD PONDĚLÍ 25.5.2020

Typ: ostatní
.

Organizační pokyny:

Vstup do budovy školy 25.5.2020

- žáci 1. - 3. ročníku + přípravná třída přijdou v čase od 7.35 do 7.45 před hlavní vchod do školy a zařadí se k vyučujícímu své skupiny

- žáci 4. - 5. ročníku přijdou v čase od 7.50 do 8.00 před hlavní vchod do školy a zařadí se k vyučujícímu své skupiny

- žák odevzdá podepsané čestné prohlášení, bez tohoto dokumentu nebude do školy vpuštěn

 

Vstup do budovy školy od 26.5.2020

Škola bude pro žáky otevřena v čase od 7.35 do 7.55 hodin. Žáci budou do budovy školy vstupovat průběžně, plynule se přesunou do šaten a následně do své určené třídy.

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Během přítomnosti žáků 1. stupně a přípravné třídy budou do konce školního roku ve škole dodržovány pokyny MŠMT a MZ k ochraně zdraví a požadavky vyplývající ze školských, hygienických a dalších předpisů, viz příloha.

 

Žáci si přinesou s sebou

- na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

- svačinu a pití

- čip na oběd

- přezůvky (pokud si je odnesli domů)

- věci pro výuku: psací potřeby, učebnice a pracovní sešity, vypracované pracovní listy, žákovskou knížku

 

Vzdělávací aktivity

- dopolední blok    8.00 - 11.45

- oběd   11.00 - 13.30 

- odpolední blok   11.45 - 15.30 dle přihlášek

 

Obědy

Na oběd mohou chodit pouze žáci přítomní ve škole, prosíme o provádění plateb a objednávání či rušení obědů přes internet. Objednávkový terminál v jídelně bude v provozu po dobu výdeje obědů.

Jen v nutných případech (platba v hotovosti) vstupujte do školní jídelny v pracovní dny v době od 7.00 do 8.00 hodin. Vstup bude ze dvora základní školy směrem od řadovek z ulice Říky.

 

Způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Zákonní zástupci jsou povinni řádně omlouvat přihlášené žáky do školních skupin telefonicky do kanceláře školy nebo zasláním písemné omluvenky na email školy: info@zsbb.cz nebo na email vyučujícího jejich skupiny.

Plánovaný odchod žáka bez doprovodu zákonného zástupce v průběhu činnosti školní skupiny (návštěva lékaře apod.) – zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost předem telefonicky do kanceláře školy nebo prostřednictvím emailu školy nebo na email vyučujícího jejich skupiny.

 

Veřejná autobusová doprava

Od 25.května budou opět v provozu všechny školní spoje.

 

 


Příloha

Vytvořeno: 20. 5. 2020
Poslední aktualizace: 5. 6. 2020 08:01
Autor: Roman Rydval