Obsah

Oznámení o stanovení výše úplaty

Typ: ostatní | školní družina a klub
za zájmové vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu pro školní rok 2024/2025.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 1. 9. 2024 se mění výše měsíční úplaty za školní družinu a školní klub. Nově stanovuje výši úplaty v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů („školský zákon“) a v souladu s § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2024 zřizovatel.

Ten na jednání Rady města Brumov-Bylnice dne 5. 6. 2024 svým usnesením č. 1008/47/RM/2024 stanovil od školního roku 2024/2025 výši úplaty za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu Základní školy Brumov-Bylnice, okres Zlín na částku 100,- Kč měsíčně.

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů může ředitel úplatu snížit nebo od úplaty osvobodit jestliže:

• účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

• účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, 

• účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Nově s účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození nebo snížení úplaty o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození nebo snížení úplaty bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě předložením „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

 

Mgr. Roman Rydval

ředitel školy

 


Vytvořeno: 17. 6. 2024
Poslední aktualizace: 18. 6. 2024 18:04
Autor: Roman Rydval