Obsah

Výzva č. 22 - projekt Učíme se pro život

Typ: ostatní
Učíme se pro život

Logo

Naše škola byla úspěšná v získání dotace v rámci Výzvy č. 22 vyhlášené MŠMT ČR v oblasti podpory prioritní osy 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Učíme se pro život“ , registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002029.

Celková částka dotace činí 1 146 452,00 Kč. Podíl evropských prostředků je 974 484,20 Kč, státní rozpočet se podílí 171 967,80 Kč. Projekt probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Z Výzvy realizujeme následující šablony:

Školní asistent - cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ - cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ - cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.  Aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.  Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (AJ, NJ, ČJ) - cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.


Vytvořeno: 21. 10. 2018
Poslední aktualizace: 21. 10. 2018 17:12
Autor: Roman Rydval